9 Mayıs 2008 Cuma

SENDER, ASGARİ SENARYO BEDELLERİNİ BELİRLEDİ


2008 YILI ASGARİ SENARYO TELİF BEDELLERİ

Senaryo Yazarları Derneği, Sinema'da senaryo yazarı, yönetmen, kompozitör ve proje tasarımcılığını üstlenen yapımcının, çizgi üstü karar vericiler olarak işbirliğinin temel tarafı (partner) olduğunu, ulusal sinemamızın kaderini belirlemekte bu işbirliğinin ve diyaloğun belirleyeci bir rolü olacağını kabul ve ilan eder.
Bu bakış çerçevesinde tek taraflı ilan edilen bütün taleplerin ve uygulamaların yapıcı bir diyalog süreci içinde bütün tarafları mutlu edecek biçimlere ulaşacağını öngörür.
Bütün senaryo yazarlarına (yada senaryo grubu) bütün çalışmalarında hem kendi aralarında hem de yapımcılarla kontrat yapmalarını ve kontrat yaparken sender hukuk bürosunun hazırladığı tip sözleşmelerini kullanmalarını önemle tavsiye eder.

TV Film ve Dizileri;

Fikri Mülkiyet Hakları Yasası temelinde gerçekleştirilen yapıma "fikri sermayesiyle" katılan eser sahiplerinden saklanmaması gerektiği halde, yapım firmaları genellikle "ticari sır" olduğu gerekçesiyle kanallarla yaptıkları anlaşmaları eser sahiplerine açıklamamaktadır.
TV dizilerinde kanallar yapımcılara rating/share primi uygulaması yapmaktadır. Böyle durumlarda dizi yüksek rating/share almaya başladığında yapımcı dizi önemli bir ek gelir sağlamaktadır. Senaryo Yazarlarının kontratlarında bu gelirden de asgari %5 talep etmeye hakları vardır.
Senaryo Yazarları her yapımda yapımcılara Senaryo Bütçesi tanımlanırken bütçelerine telif payı dışında ayrıca bir proje geliştirme bütçe payı koymalarının projenin kalitesi ve geleceği için ortak çıkar olduğunu ısrarla hatırlatmalarında yarar görmekteyiz. (Proje geliştirme bütçesi şu kalemlerden oluşabilir. Araştırma çalışmaları için yapılacak masraflar, yolculuklar, bilgi ve kitap satın almalar, danışman istihdamları, senaryo geliştirme hizmet bedelleri, script doctoring, vb.)

Senaryo Yazarının TV dizilerinde bölüm başına alması gereken asgari telif payı yapım bütçesinin net % 5'idir.
Senaryo Yazarı (gurubu) gerçek rakamları bilmediği veya kendisine açıklanan rakamın gerçekliğinden kuşku duyduğu veya belgelenemediği koşulda senaryo gurubu toplam telif payı olarak;
Dizi filmlerde bölüm başı asgari net, 15 Bin YTL,
TV Filmlerinde ise asgari net, 20 Bin YTL talep etmelidirler
.

Sinema Filmleri İçin;
Sinema Filmlerinin gelirleri farklı mecralarda farklı biçimlerde oluşmaktadır. Bu nedenle senaryo yazarlarının anlaşmalarının iç pazara dönük üretilen dizi filmlerden farklı olması gereklidir. Sinema filmleri filmleri bütün dünyada belirli standart meralarda farklı gelirler elde ederler. ilk olarak ulusal pazarda ölçülebilen bir bilet geliri elde etmektedir. İkinci aşamada eğer satılırsa uluslar arası sinema gösterimlerinden yine ölçülebilen bir gelir elde etmektedir. Üçüncü olarak DVD/VCD satışları gelmektedir. Son olarak da TV satışları söz konusu olmaktadır. kimi zaman TV satışı önceden yapılmakta ve Yapımcı tarafından finans bütçesi içinde kullanılmaktadır. Uluslar arası sinema endüstrisinde Eser sahipleri söz konusu bütün mecralarda ayrı ayrı paylar talep etmektedir. Bu paylar Avrupa bütçeleriyle ortalama %5, HollyWood bütçeleriyle % 10'u bulmaktadır.

Türkiye Senaryo Yazarlarının sinema filmlerinde talep etmesi gereken asgari senaryo telif payı, filmin yukardaki mecralarda elde edeceği toplam brüt gelirlerinin asgari % 5'i olarak kabul edilmelidir.

Brüt gelir üzerinden pay talep etmek ülkemizdeki sinema yapım geleneği açısından yeni yeni kavranılan bir yaklaşımdır. Bu konu yapımcılar tarafından yakın zamanlarda "kardan pay" olarak önerilmeye başlamıştır. Oysa "Kardan pay" Türkiye'deki maliye ve muhasebe düzeni içinde tam da yapımcının ticari mahremiyetini 3. kişilerle paylaşmasını zorunlu kılacak bir çözümdür. Oysa uluslar arası sinema, müzik ve yayıncılık sektörlerinde geçerli olan "brüt gelirden pay" yaklaşımı, ülkemizde de müzik ve yayıncılık sektörleri tarafından uzun süredir uygulanmaktadır.
Senaryo Yazarları yapım bütçesiyle ilgili gerçek rakamları bilmediği veya kendisine açıklanan rakamın gerçekliğinden kuşku duyduğu ve %5'ini hesaplayamadığı koşulda senaryo yazım bedeli olarak asgari net bir rakam talep etmelidir. Biz bu rakamın 75 Bin YTL olarak ilan edilmesini uygun buluyoruz.
Senaryo Yazarları her yapımda yapımcılara Senaryo Bütçesi tanımlanırken bütçelerine telif payı dışında ayrıca bir proje geliştirme bütçe payı koymalarının projenin kalitesi ve geleceği için ortak çıkar olduğunu ısrarla hatırlatmalarında yarar görmekteyiz.
Proje geliştirme bütçesi şu kalemlerden oluşabilir.: Araştırma çalışmaları için yapılacak masraflar, yolculuklar, bilgi ve kitap satın almalar, danışman istihdamları, senaryo geliştirme danışmanlık (script doctoring) hizmet bedelleri vb.

Hiç yorum yok: